Алкскатегорият

Те категориясонть 3 явкс категорият, 3 -тнень эйстэ.

*

Р

Т

"История" категориясонть лопатне

10 Неть лопатне кандовить те категориянтень, категориясонть лопатнеде весемезэ 10.