et-3 Kasutaja suudab eesti keeles kaastööd teha väga heal tasemel