Алкскатегорият

Те категориясонть 2 явкс категорият, 2 -тнень эйстэ.

*

М

"Ломаютко" категориясонть лопатне

Те категориясонть вейкине лопась вана косо.