Инеменель − те малав чаво Мода ушосо ды тештетнень-чарытештетнень ютксо ашти келе-ютко.

Толт менельсэ каямо-тештевенчстэ